Fototerapia

WWW.ARTETERAPIA.OPOLE.PL

Fototerapia

Technika fototerapii może być stosowana m.in. w działaniach o charakterze resocjalizacyjnym - poniżej zdjęcia wykonane jako dokumentacja z przebiegu ćwiczeń ze studentami Uniwersytetu Opolskiego. W ramach przedmiotu "Arteterapia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych" poznajemy zasada stosowania fototerapii podczas działań skierowanych do osób nieprzystosowanych społecznie, zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją, przebywających w różnego rodzaju placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.

Poniżej - wykonywanie fotografii podczas scenek i etiud dramowych. Jak na zdjęciu zaprezentować zachowania akceptowane społecznie i nieakceptowane społecznie?