Warsztaty arte UO

Warsztaty Arteterapeutyczne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 19 - 21.10.2011r.Uniwersytet Opolsk

SEKCJE DYSKUSYJNE – uczestnicy konferencji prezentują swoje referaty i doniesienia z badań (część teoretyczna) - WSTĘP WOLNY

WARSZTATY – jeden prowadzący praktycznie prezentuje własne metody pracy arteterapeutycznej (ilość miejsc ograniczona) - UCZESTNICTWO ODPŁATNE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA

„ ARTETERAPIA – W NAUCE I PRAKTYCE” 19-21.10.2011r.,

Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, OPOLE

- RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI -

UWAGA - sale warsztatów mogą ulec zmianie

KONFERENCJA „ ARTETERAPIA – W NAUCE I PRAKTYCE”

ŚRODA 19.10.2011 I Dzień konferencji

9.00 – 11.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

11.00 – 13.00

SESJA PLENARNA (AULA A i B)

Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie uczestników

J.M. Rektor Prof. dr Hab. Grochalski

Dziekan Wydziału Historyczno – Pedagogicznego, Prof. Dr hab. Marka Masnyk

Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Prof. dr hab. Bogdan Cimała

Dr Sara Scoble – uroczyste otwarcie konferencji, Honorowa Przewodnicząca, Prezes „ECArTE”

Mini recital „W baśniowej krainie muzykoterapii” - pani mgr Luiza Harasim – Grzelka (harfa)

Prof. dr hab. Wita Szulc – „Od sztuki do terapii”, Prezes SAP Kajros, PWSZ Legnica

Prof. dr hab. Wiesław Karolak – „Recycling”, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (prezentacja filmu i wystąpienie)

Prof. dr hab. Ewa Wycichowska – „Ruch, taniec, improwizacja…”, Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii - Polski Teatr Tańca, Poznań

Prof. Dr hab. Marek Konopczyński – ”Arteterapia w resocjalizacji”, Pedagogium, Warszawa

Mgr Krzysztof Papis - „Teatr, w którym umierają mordercy”, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Wrocław, Zakład Karny Kłodzko

13.00 – 14.00

OBIAD, II Pietro (Hall) obok górnych drzwi do Auli A i B

14.00 – 16.00

SEKCJA 1 sala AULA A (237)

CHOREOTERAPIA

Prowadzący: dr Kopacz – Gocman Małgorzata

1. mgr Mira Marcinów – Terapia tańcem w pracy z kobietami.

2. dr Anna Glińska – Lachowicz – Ruch i taniec a poczucie wolności u kobiet przebywających w zakładzie karnym.

3. mgr Pyrzyk – Kuta Aleksandra - Ciało – przestrzeń komunikatów emocjonalnych na przykładzie teatru ruchu i tańca. Deskrypcja refleksyjno – spostrzeżeniowa

4. dr Wiszniewski Mateusz – Taniec Terapeutyczny w Rozwoju Osobistym

5. dr Śniarowska - Tlatlik Marzena - Wymiar energetyczny w procesie choreoterapii.

6. mgr Śtęc - Sikorska Monika - Podróż do krainy zwanej Choreoterapia

7. mgr Trzebińska – Kapczyńska Danuta - „Taniec w terapii - od przedszkola do seniora”.

8. mgr Wolska Regina – Choreoterapia

9. mgr Anna Rojewska – Nowak – Choreoterapia jako terapia wspomagająca proces leczenia osób chorujących na depresję

SEKCJA 2 sala AULA B (239)

DRAMA

Prowadzący: dr Urszula Strzelczyk - Raduli

1. mgr Franczyk Agnieszka - Techniki wchodzenia w rolę w warsztatowej pracy z grupą.

2. mgr Wojciech Kotylak - Zajęcia teatralne jako terapia i socjalizacja aktora niepełnosprawnego intelektualnie na przykładzie grupy teatralnej WTZ Tęcza w Gliwicach- doniesienie z badań.

3. prof. dr hab. Sikorski Wiesław - Atrybuty komunikacyjne i terapeutyczne zachowań niewerbalnych w psychodramie

SEKCJA 3 sala 205

BIBLIOTERAPIA

Prowadzący: prof. dr hab. Wita Szulc

1. mgr Chowaniak Jolanta - Bajkoterapeutyczne zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. dr Krzyśka Sławomir - Jak uczyć przyswajania i wyrażania wartości

3. dr Lasocińska Kamila - Transgresje w doświadczeniach autobiograficznych. Rozwojowy i terapeutyczny wymiar konstruowania refleksyjnych projektów życia

4. dr Łaba Agnieszka Biblioterapia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. dr Wasilewska Anna Biblioterapia w szkole -mistyfikacje

6. mgr Marta Żłobińska - Zastosowanie filmu w psychoterapii vs filmoterapia. Problemy związane ze specyfiką medium oraz wnioski wynikające z praktyki własnej.

SEKCJA 4 sala 204

SZTUKI PLASTYCZNE, WIZUALNE, MULTIMEDIA

Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Karolak

1. Prof. dr hab. Bartel Robert

Uważność, asocjacje i figury wieloznaczne a kreatywność plastyczna w arteterapii”

2. mgr Linkiewicz Ewa - Praktyczne przesłanki terapeutycznego oddziaływania sztuk plastycznych na przykładzie dzieci w wieku szkolnym. Teoria a praktyka.

3. mgr Pierkiel Bożena - twórczość plastyczna osób chorych psychicznie

4. mgr Barbara Kasprzak - „Obejmij to, co szorstkie” – o warsztatach arteterapii dla kobiet.

5. mgr Walkowicz Aleksandra - Bez przymusu – ku zmianie z Partyturą Emocji.

6. dr Iwona Bugajska – Bigos „Arteterapia przez sztuki plastyczne - szansą poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, propozycje rozwiązań”

7. mgr Małgorzata Rel - Art Brut między sztuką a terapią.

16.00 – 16.30

PREZRWA KAWOWA, II Pietro (Hall) obok górnych drzwi do Auli A i B

16.30 – 18.30

SEKCJA 5 sala AULA A (237)

ARTETERAPIA

Prowadzący: mgr Regina Wolska

1. dr Chmielnicka - Plaskota Aleksandra - Skale oparte na sztuce w arteterapii

2. mgr Dąbrowska Aleksandra Atrybucje komunikacji społecznej w arteterapii.

3. mgr Malińska Magdalena - Arteterapia w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnego ciała

4. Prof. Podgórecki Józef - Subsydiarność arteterapii w komunikacji społecznej

5. dr Siemież Małgorzata- Twórczość- dar czy natura człowieka?

6. dr Emilia Lichtenberg – Kokoszka – Twórczość plastyczna rodziców a wzmacnianie więzi z oczekiwanym dzieckiem.

SEKCJA 6 sala AULA B (239)

MUZYKOERAPIA

Prowadzący: mgr Aleksandra Pyrzyk - Kuta

1. Janusz Czarnecki – Bębny afrykańskie w pracy z młodzieżą i dorosłymi (doniesienie z działań praktycznych).

2. mgr Białecki Damian - Walory terapeutyczne improwizacji instrumentalnej i ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

3. dr Kopacz - Gocman Małgorzata - Depresja a preferencje muzyczne.

4. mgr Magdalena Jędrzejczak - Muzykoterapia

5. dr Diana Gulińska – Grzeluszka – Hip-hop jako wyraz postmodernistycznego pojmowania rzeczywistości.

SEKCJA 7 sala 205

SOCJOTERAPIA i ARTE W EDUKACJI

Prowadzący: dr Marzena Śniarowska – Tlatlik

1. mgr Loska Agnieszka „Arteterapia w edukacji”

2. dr Stokłosa Małgorzata - Obraz szkoły w rysunkach gimnazjalistów

3. dr Ewelina Konieczna – Oddziaływania arteterapeutyczne w socjoterapii.

4. mgr Marek Wiendlocha - Arteterapia i animacja kultury - wizja i praktyka.

SEKCJA 8 sala 204

ARTE DLA SPRAWNYCH INACZEJ i DLA SENIORÓW

Prowadzący: mgr Barbara Kasprzak

1. mgr Katarzyna Burzyńska - Arteterapia w pracy z dzieckiem z autyzmem i niepełnosprawnością w stopniu znacznym

2. dr Mach Aleksandra Potencjał twórczy osób z niepełnosprawnością intelektualną w opinii nauczycieli

3. mgr Słomczewska - Molnar Beata - Znaczenie sztuki współczesnej i technik arteterapeutycznych w polepszaniu jakości życia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

4. dr Strzelczyk Raduli Urszula - „Kiedy niemożliwe staje się możliwe” arteterapia dla niepełnosprawnych.

5. mgr Gorgul Agnieszka – Arteterapia w teorii i praktyce na podstawie warsztatów dla osób niepełnosprawnych

6. mgr Arleta Ciechanowska, mgr Janusz Kasak - Działalność z zakresu arteterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym, z zaburzeniami osobowości i procesów poznawczych.

19.30

BANKIET dla uczestników czynnych konferencji (RESTAURACJA W HOTELU SZARA WILLA, ul. Oleska 11)

CZWARTEK 20.10.2011 II Dzień konferencji

9.00 – 11.00

SESJA PLENARNA (AULA A i B)

Prof. dr hab. Vilmante Aleksiene – Music Therapy in Lithuana: Towards Professional Training , Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, Litwa

Dr Krzysztof Stachyra – Kiedy słuchanie muzyki staje się terapią... Rola muzyki w muzykoterapii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Przez Sztukę

Dr Detlef Kappert – Betwin art and therapy, Instytut Dynamiki Ruchu w Essen, Niemcy

Dr Orhan Baba - Music Therapy - from art to therapy, Instytut Muzykoterapii, Turcja

Mgr Marketa Gerlichova - Art therapy and education in music therapy with persons after traumatic brain injury, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

Dr Anita Stefańska – Teatroterapia - założenia i praktyka teatru idei, Uniwersytet Adama Mickiewicza, filia Kalisz

11.00 – 11.30

PREZRWA KAWOWA, II Pietro (Hall) obok górnych drzwi do Auli A i B

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

11.30 – 13.30

WARSZTAT 1

sala Ramada

Dr Kappert Detlef

„Terapia tańcem – miedzy sztuką a terapią(B.)

WARSZTAT 4

sala 204

dr Kamila Lasocińska
"Doświadczenia autobiograficzne jako możliwość wspomagania twórczego rozwoju"

WARSZTAT 7

sala Oleńka

mgr Joanna Zwoleńska

„Tańce w kręgu – moc integracji(B.)

WARSZTAT 16

sala

Damian Białecki

WARSZTAT

ODWOŁANY !!!

WARSZTAT 19

sala Spójnik

Mgr Magdalena Tarasiuk i

Katarzyna Tarasiuk „Arteterapia przez twórczość plastyczną(C.)

WARSZTAT 26

Sala Centrum Kultury

mgr Agnieszka Loska

"Socjoterapia a sztuki wizualne w pracy z młodzieżą".

13.30 – 14.30

OBIAD, II Pietro (Hall) obok górnych drzwi do Auli A i B

14.30 – 16.30

WARSZTAT 2

sala Centrum Kultury

Dr Glińska – Lachowicz Anna

„Mandala i ja – medytacja przez twórczość plastyczną” (B.)

WARSZTAT 5

sala Centrum Kultury

mgr Agata Rappe

„Terapia tańcem i ruchem z elementami teatroterapii” (B.)

WARSZTAT 8

sala 205

Dr Stefańska Anita

„Warsztat technik intermodalnych z teatroterapii”

WARSZTAT 17

sala Spójnik

Prof. dr hab. Wiesław Karolak „Twórczość plastyczna w arteterapii” (A.)

WARSZTAT 20

sala 204

mgr Agnieszka Franczyk

mgr Barbara Beuth
"Techniki wchodzenia w rolę w warsztatowej pracy z grupą”

WARSZTAT 27

Sala Oleńka

Mgr Danuta Trzebińska-Kapczyńska „Terapeutyczna wielokulturowość w tanecznym kręgu" (B.)

16.30 – 17.00

PREZRWA KAWOWA, II Pietro (Hall) obok górnych drzwi do Auli A i B

17.00 – 19.00

WARSZTAT 3

sala Centrum Kultury

Dr Glińska – Lachowicz Anna

„Zobacz i tańcz – przez filmoterapię

do terapii tańcem”(B.)

WARSZTAT 6

sala 205

Dr Konieczna Ewelina

„Biblioterapia”

WARSZTAT 9

sala Spójnik

mgr Chmielewska Grażyna

„Pantomima w arteterapii” (A.)

WARSZTAT 18

sala 204

mgr Radosława Langer- Skorupa

„Arteterapia w pracy z dziećmi

nadpobudliwymi”(F.)

WARSZTAT 21

sala Centrum Kultury

Dr Mateusz Wiszniewski

„Improwizacje Żywiołów i Terapeutyczny Teatr Tańca” (B.)

WARSZTAT 28

Sala Oleńka

Dr Urszula Strzelczyk - Raduli "Kim jestem? - zastosowanie metod arteterapeutycznych w diagnostyce terapeutycznej"

PIĄTEK 21.10.2011 III Dzień konferencji

9.00 – 11.00

WARSZTAT 10

sala Ramada

Mgr Anna Rojewska – Nowak

„Ja i mój taniec. Wykorzystanie choreoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję” (B.)

WARSZTAT 12

sala Centrum Kultury

Janusz Czarnecki

„Terapia dźwiękiem przy użyciu mis tybetańskich”(D.)

WARSZTAT 14

sala 204

dr Agnieszka Łaba

Biblioterapia w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (warsztat w oparciu o „Bajki rymowane w biblioterapii”

WARSZTAT 22

sala Oleńka

UWAGA ZMIANA !!!

Prof. dr hab. Robert Bartel

„Wgląd, wzmacnianie i dokonywanie zmiany za pomocą kreacji wizualnej”

WARSZTAT 24

sala Spójnik

mgr Aleksandra Pyrzyk – Kuta

"W czapce niewidce…” – działania teatralne dla dzieci nieśmiałych

WARSZTAT 29

Sala 205

dr Alicja Gałązka

" Terapeutyczna rola metaxis w dramie edukacyjnej"

11.00 – 11.30

PREZRWA KAWOWA, II Pietro (Hall) obok górnych drzwi do Auli A i B

11.30 – 13.30

WARSZTAT 11

sala 205

Dr Stachyra Krzysztof

„Tańce na siedząco i muzykoterapia”(A.)

WARSZTAT 13

sala Centrum Kultury

Janusz Czarnecki

„Warsztat bębniarski – bębny afrykańskie”

WARSZTAT 15

sala Ramada

mgr Regina Wolska

„Choreoterapia” (B.)

WARSZTAT 23

sala Oleńka

mgr Joanna Zwoleńska „Radosna kinezjologia – praca z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi” (A.)

WARSZTAT 25

sala Centrum Kultury

dr Marzena Śniarowska - Tlatlik

"Taniec z energią życia" (B.)

WARSZTAT 30

Sala 204

mgr Alicja Gruszka

"Droga przez ciało - ekspresja w ruchu, tańcu  i improwizacji"  (choreoterapia) (B.)

14.00 – 15.30 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

LEGENDA WARSZTATÓW:

(A.)

(B.) -prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego (można tańczyć na boso), swobodnego stroju do tańca, wody do picia.

(C.) - prosimy o przyniesienie jednej rolki folii do żywności (przeźroczystej), stroju nadającego się do pobrudzenia - najlepiej przylegający do ciała, obuwia zamiennego.

(D.) -prosimy o przyniesienie karimaty i koca (w czasie relaksacji może zrobić się chłodno).

(E.) - prosimy uczestników o CZARNY strój bez nadruków i wzorów (najlepiej przylegające getry - legginsy i body), obuwie zamienne i wodę do picia.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STOISK ARTETERAPEUTYCZNYCH

książki, materiały, przybory, muzyka relaksacyjna, propozycje wyjazdów arteterapeutycznych - I Pietro (Hall) obok DOLNYCH drzwi do Auli A i B

SALE:

201, 202, 203, 204, 205 (budynek główny UO – ten sam, w którym znajduje się Aula) – od strony Auli należy kierować się na przeciwległe skrzydło budynku. Skręcić w prawo, dojść do najbliższych schodów i wejść na II piętro, a następnie w lewo i korytarzem do końca. Tam w prawo i końcowymi schodami w górę na półpiętro.

319 - (budynek główny UO – ten sam, w którym znajduje się Aula) – od strony Auli należy kierować się na przeciwległe skrzydło budynku. Skręcić w prawo, dojść do najbliższych schodów i wejść na III piętro, a następnie w lewo i korytarzem do końca.

Oleńka, Spójnik, Skrzat – patrz mapa, teren Campusu Uniwersyteckiego

Ramada, Szara Willa – patrz mapa

REJESTRACJA – PUNKT INFORMACYJNY:

Znajduje się na parterze holu głównego UO (przy głównym wejściu do budynku UO, przy ul. Oleskiej 48)

Tu można otrzymać materiały konferencyjne, plan miasta, potwierdzenie przybycia na delegacji, Certyfikat uczestnictwa i zaświadczenie o prowadzeniu warsztatów, faktury VAT, a także zasięgnąć wszelkich informacji

UWAGA! Przed warsztatami prosimy jeszcze raz sprawdzić w jakiej odbywają się sali - istnieje możliwość zmiany sal.

Prosimy również o sprawdzenie ważnych informacji dotyczących

poszczególnych warsztatów - patrz oznaczenia przy warsztatach i legenda poniżej, np.:  (B.), (D.)