Konferencja arteterapia UO


Konferencja - Arteterapia - Uniwersytet Opolski

UWAGA - PRZEDŁUZONY TERMIN ZGŁOSZEŃ!

 DO 30.09.2011


UNIWERSYTET OPOLSKI

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, ZABRZE

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

EUROPEAN CONSORTIUM FOR ARTS THERAPIES EDUCATION „ECArTE”

STOWARZYSZENIE ARTETERAPEUTÓW POLSKICH „KAJROS”

NAUKOWE KOŁO PEDAGOGÓW (INP, UO)

ZAPRASZAJĄ NA

MIEDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„ARTETERAPIA W NAUCE I PRAKTYCE”

19-21 października 2011

 Honorowy Patronat nad Konferencją objęła

Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska

10_PALCOW_min.jpg

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Wita Szulc– Honorowa przewodnicząca - Uniwersytet Wrocławski, SAP Kajros

Prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Prof. dr hab. Edward Mleczko – Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Prof. dr hab. Ewa Wycichowska – Polskie Stowarzyszenie Choreoterapeutów – Polski Teatr Tańca w Poznaniu

Prof. dr hab. Zenon Jasiński – Dyrektor instytutu Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Jadwiga Kossowska – Rataj - Uniwersytet Opolski

Dr Vilmante Aleksiene – Vilnius Pedagogical University, Litwa

Dr Kappert Detlef - Instytut Dynamiki Ruchu w Essen, Niemcy

Dr Stachyra Krzysztof – Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Sztuką

Dr Anna Waluga - Akademia Muzyczna w Katowicach

Dr n. med. Izabela Wróblewska – WSM Opole

Arteterapia w nauce i praktyce - stanowią dopełniające się elementy systemu edukacji arteterapeutycznej i warunkują jej równomierny rozwój, tym samym podwyższają standardy i wymogi edukacyjne rozwoju arteterapii w Polsce i na świecie.
Spotkanie teoretyków i praktyków poszczególnych dziedzin arteterapii z pewnością zaowocuje wymianą doświadczeń, dyskusją nad kierunkami rozwoju arteterapii w Polsce, a także przyczyni się do lepszego zorganizowania systemów kształcenia, ujednolicenia standardów zawodowych i rozpowszechnienia arteterapii nie tylko w środowiskach akademickich.

Naukowy dorobek z zakresu arteterapii, a zwłaszcza działań praktycznych i badawczych, jest już znaczący, ale wymaga pogłębienia i rozszerzenia na drodze teoretycznych i empirycznych badań, wykorzystujących współczesne strategie i metody badawcze, tworząc tym samym pomost pomiędzy działalnością praktyczną i jej udokumentowaniem na poziomie akademickim.

Celem takich badań powinno być wypracowanie merytorycznych i formalnych powiązań pomiędzy teorią arteterapeutyczną a jej praktyką oraz skoordynowanie działań w obrębie tradycyjnych i nowych form, funkcjonujących w środowisku naukowców i osób zajmujących się arteterapią w sposób praktyczny. Osiągnięcie tego celu wymaga wymiany myśli i doświadczenia w toku bezpośrednich kontaktów specjalistów (teoretyków i praktyków) z zakresu arteterapii.

W imieniu organizatorów I Międzynarodowej Konferencji Arteterapeutycznej zapraszamy do udziału przede wszystkim pedagogów, psychologów, terapeutów, lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, socjologów, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką arteterapeutyczną. W następnych latach planujemy organizowanie konferencji o tej tematyce jako spotkania cykliczne.

W ramach konferencji – obok prezentacji wystąpień, referatów, doniesień z badań, wystaw – planujemy liczne warsztaty arteterapeutyczne, a także zapraszamy do odwiedzenia stoisk z literaturą arteterapeutyczną, płytami z muzyką relaksacyjną i terapeutyczną, materiałami do twórczości arteterapeutycznej, wytworami twórczości własnej studentów naszego Uniwersytetu.

Planowana konferencja może przybliżyć realizację wyznaczonego celu, jakim jest utrzymanie merytorycznych rozważań z zakresu arteterapii w granicach wyznaczonych relacją „nauka - praktyka”, co stanowi podstawowe kryterium kwalifikacyjne nadsyłanych referatów, doniesień i prezentacji.

Życząc wykładowcom udanych prezentacji, a uczestnikom niezapomnianych wrażeń zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konferencji.


KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Anna Glińska – Lachowicz, INP, UO Opole,

mail: agl@uni.opole.pl,

Tel. 604 522 545

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Uniwersytet Opolski, 19 – 21 października 2011.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (do pobrania, na końcu tekstu) i wniesienie opłaty konferencyjnej.


NOWE TERMINY!!!

dla uczestników czynnych (zgłoszenia wraz z tytułem wystąpienia/prezentacji)  - do 30.09.2011r.,

dla uczestników biernych (zgłoszenie biernego uczestnictwa w konferencji i udziału w wybranym warsztacie) - do 15.10.2011r.,

dla uczestników wybranych warsztatów (proszę pamiętać, że ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona!) - do 15.10.2011r.

OPŁATA KONFERENCYJNA zawiera

· dla uczestników czynnych: wyżywienie począwszy od przerwy kawowej 19.10. do obiadu 27.09. (w tym uroczysta kolacja 19.10.), bufet kawowy, materiały konferencyjne, materiały promocyjne, udział w jednym warsztacie, publikację materiałów pokonferencyjnych;

· dla uczestników biernych: bufet kawowy, materiały konferencyjne, materiały promocyjne, udział w jednym warsztacie.

Opłata konferencyjna wynosi:

· dla uczestników biernych, niekorzystających z wyżywienia: 200zł (50 EURO);

· dla uczestników czynnych, korzystających z wyżywienia: 450zl (110 EURO);

· opłata za udział w warsztatach wynosi dodatkowo: 20zl/1 warsztat (można uczestniczyć w kilku warsztatach - przed dokonaniem wpłaty proszę mailowo potwierdzić czy jest dla państwa miejsce na wybranym warsztacie!);

aktualny plan warsztatów znajduje się w zakładce "Warsztaty Arte UO", w Menu po prawej stronie

WPŁATY

„Mahakam” Centrum Szkoleń Interdyscyplinarnych
ul. Łąkowa 3/110, 45-715 Opole
nr konta 57 2340 0009 0553 2230 0000 0016
EFG Polbank

Tytuł wpłaty: za uczestnictwo w konferencji „Konferencja arteterapia”, tytuł i nr warsztatu, w którym chcą państwo uczestniczyć

Tytuł wpłaty za uczestnictwo w warsztacie „Warsztat nr …, tytuł …., imię i nazwisko uczestnika”


Zgłoszenia oraz ewentualne pytania należy kierować drogą mailową na adres: panama@tlen.pl


Zwieńczeniem konferencji będzie wydanie publikacji naukowej.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENCJĘ

ZAPROSZENIE