Konferencje

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

I PUBLIKACJE

dr ANNA GLIŃSKA – LACHOWICZ


 1. Seminarium „Antycypacja roli zawodowej nauczyciela w szkole zreformowanej”, Kraków 25.V.2000r.
 2. II Międzynarodowa Konferencja „Miejsce OHP w zwalczaniu patologii społecznych”, Głuchołazy 13 - 15.XI.2000r.
 3. Międzynarodowa konferencja „K otazkam srovnavaci pedagogiky”, Praha, Czechy, 27. IX. 2001r.
 4. SYMPOZJUM POLSKO - LITEWSKIE, Opole (UO) 19.III.2002r.
 5. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca jako forma socjalizacji i resocjalizacji w Ochotniczych Hufcach Pracy”, Dobieszków 7 - 9.XI.2002r.
 6. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pedagogów „Pedagog przyszłości”, Lublin 7 - 9.VI.2002r.
 7. IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane 23-25.VI.2003r.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia rodziny”, Lublin 28-30.V.2004r.
 9. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „Strategie rozwiązywania problemów uzależnień w państwach europejskich”, Uniwersytet Opolski INP, Opole-Turawa 15-16.XI.2004r.
 10. III Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „Wykorzystanie technik twórczych w socjloterapii”, Ogólnopolska Sekcja Socjoterapii przy Polski Towarzystwie Psychologicznym – Łódź, Sulejów 27-29.05.2005r.
 11. Konferencja Naukowa „Optymalizacja porodu – zagadnienia interdyscyplinarne”, Uniwersytet Opolski: Wydział Teologii i Instytut Nauk Pedagoicznych, Opole 02 .04.2008.
 12. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Komunikacja Interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 04.2008r.
 13. Konferencja Naukowa „Optymalizacja porodu – zagadnienia interdyscyplinarne”, Uniwersytet Opolski: Wydział Teologii i Instytut Nauk Pedagoicznych, Opole 02 .04.2008.
 14. Konferencja Naukowa „Terapeutyczna Funkcja Resocjalizacji”, IPSiR Warszawa, Popowo 21-22.11.2008r.
 15. Konferencja naukowa z okazji 90-lecia Więziennictwa Polskiego, Uniwersytet Opolski, Opole 10.2008r.
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie” UMCS Lublin, Kazimierz Dolny 05-06.12.2008r.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Carpe Diem – Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka”, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 14–15.01.2009r.
 18. Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Dialog sztuk – terapia na sztuki” WPA w Kaliszu, UAM w Poznaniu, Kalisz 23-25.03.2009r.
 19. Miedzynarodowa Konferencja Szkoleniowo Naukowa „Arteterapia w medycynie i edukacji”, AHE, Łódź 20-22.11.2009r.
 20. W Poszukiwaniu Optymalnego Modelu Więziennictwa, Uniwersytet Opolski, Opole - Turawa 22-23.11.2009r.
 21. III Konferencja z cyklu: Wokół Terapii i Rozwoju „Uzdrawiająca moc relacji – Kreatywność w edukacji i terapii”, Ośrodek Tearapii i Rozwoju „Pod Skrzydłami”, Świdnik 12-13.03.2010r.
 22. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Arteterapia w naukach humanistycznych i medycznych”, Uniwersytet Wrocławski i PWSZ w Wałbrzychu, Wałbrzych 3-4.12.2010r.
 23. „Możliwości zastosowania choreoterapii w pracy z kobietami odbywającymi karę pozbawienia wolności”,  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między Psychologią a Sztuką" MPASZ, Poznań 03.06.2011r.
 24. Z doświadczeń własnych – prowadzenie grupy choreoterapii dla kobiet i mężczyzn pozbawionych wolności w AS Opole, Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Arteterapia w nauce i praktyce” INP, UO Opole 21.10.2011.
 25. Od integracji do transgresji – taniec i ruch jako medium zmiany (z doświadczeń własnych z pracy z osobami skazanymi), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa”, INP UO, Opole – Turawa 03-04.11.2011r.
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „IV Międzynarodowy Tydzień Tańca Terapeutycznego”, Polskie Stowarzyszenie Choreoterapeutów PTT Poznań, 03-14.07.2012r.
 27. Opolska Konferencja Bibliooterapeutyczna "Książka lekiem na niepogodę duszy", organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu , Opole 10.04. 2013 (udział bierny).
 28. Sympozjum artystyczno - naukowe "Kreacja wizualna jako przestrzeń rozwoju osobowego i mediacji sztuki", Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław 22-23.04.2013 (udział bierny)
 29. Konferencja naukowo – metodyczna "Arteterapia - twórczość wspomagająca rozwój" Gliwice 06.06.2013 (wystąpienie i warsztat 2x 1,5h)
 30. Konferencja naukowo-metodyczna "Arteterapia", GWSP Chorzów .17.10.2013, (wystąpienie i warsztat 3h).
 31. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu "Arteterapia w wielokulturowej przestrzeni", UAM Kalisz 8-9.10.2013r. (wystąpienie i warsztat 3h)
 32. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa", INP UO, Opole 21-22.10.2013 (wystąpienie)
 33. Konferencja upowszechniająca rezultaty realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okręgu opolskim, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu., " Człowiek najlepsza inwestycja", (wystąpienie). 22.11. 2013.
 34. Referat – „Między tańcem i terapią", Konferencja "Arteterapia", 27.05.2014r., GWSP Chorzów.
 35. Referat - "Po co mi ten ruch - o roli tańca i ruchu w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie", I Opolski Festiwal Arteterapii "Homo Creator", 12-15.05.2014r., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Opole
 36. Referat – „Terapia tańcem dla skazanych – z praktyki własnej w Areszcie Śledczym w Opolu”, Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy, Wrocław, 26-27 listopada 2014 r.
 37. KTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ, Policejní akademie ČR, Praha, Międzynarodowa konferencja naukowa, 09.12.2014 Praga (Czechy) – udział bierny.
 38. Referat „Walory arteterapii w przeciwdziałaniu przemocy i działaniom pomocowym skierowanym do ofiar przemocy”, Konferencja "Nie zamykaj oczu ... na przemoc wobec dzieci", 19.12.2014, Urząd Miasta Opola i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Opole.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych arteterapią na MPASZ w Poznaniuhttp://dl.dropbox.com/u/1898628/MPASZ2012/index.html
Wysłano 20.02.2012 o godz. 19:40:41 | Ostatnia modyfikacja: 20.02.2012 o godz.: 19:41:01