O mnie

Dr Anna Glińska – Lachowicz

ania.jpg

Od lat zajmuję się arteterapią i choreoterapią w ramach mojej pracy ze studentami na Uniwersytecie Opolskim, a od 10.2010r. prowadzę regularne zajęcia terapii tańcem dla skazanych kobiet i mężczyzn (na terenie Aresztu Śledczego w Opolu) - więcej znajdziesz na:

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-opole/areszt-sledczy-opole/news,2343,choreoterapia-w-areszcie.html

   Pedagog (specjalność: resocjalizacja), tancerz, Certyfikowany Arteterapeuta KAJROS w zakresie: Arteterapeuta Szkolny i Edukator Arteterapii (Kajros), Choreoterapeuta - terapeuta tańcem(w trakcie procesu certyfikacyjnego), instruktor tańca, Instruktor w zakresie "Improwizacja ruchu, symbolika ciała", Instytut Tańca w Essen - Niemcy (dr Detlef Kappert), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Opolskim), członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”, członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy PTT w Poznaniu, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę (UMCS Lublin).

Od ponad 10 lat cyklicznie prowadzę wykłady, ćwiczenia, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie arteterapii i choreoterapii. Taniec od zawsze był mój pasją – którą stale rozwijam. W latach 1988 -1994 stworzyłam i prowadziłam wspólnie z Elżbietą Podejko – Dudą Zespół Tańca Nowoczesnego „Adena” (zespół istnieje do dziś przy MDK w Opolu). Byłam słuchaczem Państwowego Studium Kulturalno - Oświatowego i Bibliotekarstwa w Opolu na kierunku: taniec. Aktualnie przygotowuję rozprawę habilitacyjną dotyczącą rozwoju osobowego pod wpływem tańca osób nieprzystosowanych społecznie, odwołując się do doświadczeń choreoterapeutycznych i teoretycznych podstaw pedagogiki resocjalizacyjnej.

   Nieustannie rozwijam swoje umiejętności i wrażliwość uczestnicząc w wielu warsztatach, szkoleniach, konferencjach i kursach zarówno pedagogicznych, arteterapeutycznych (m.in. studia podyplomowe z arteterapii) jak i tanecznych (m.in. cykl szkoleń z „Tańców w kręgu” w CSA Ramada w Opolu i cykl warsztatów choreoterapeutycznych przy PSCH PTT w Poznaniu, szkolenie w instytucie DMT, szkolenie z Technik Ekspresywnych). Rozwój ruchowy najmocniej wiążę z improwizacją i teatrem tańca, ale również z tańcami etnicznymi i tańcem jazzowym. Inspirację do zajęć stanowią także kursy instruktorskie z arteterapii, choreoterapii i muzykoterapii (m.in. z Małgorzatą Kopacz, Beatą Marecką – Zehebauer, Markiem Gajowym, Lilianą Owoc – Pierzchała, Mateuszem Wiszniewskim). Ponadto stale uczestniczę w konferencjach naukowych i przygotowuję kolejne publikacje dotyczące możliwości wykorzystania arteterapii, a w szczególności choreoterapii i muzykoterapii w pracy pedagogicznej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej.

   W swoich poszukiwaniach nawiązuję do idei ruchu autentycznego M. Whitehouse i pracy M.Chace, jak i wielu sposobów pracy z ciałem wywodzących się głównie z nurtu gestaltowskiego. Jednak przede wszystkim jest to autorska propozycja oparta na ujęciu heurystycznym i teorii twórczej resocjalizacji, stosowana przeze mnie w pracy dydaktycznej a także w pracy z osobami pozbawionymi wolności - prowadzę zajęcia choreoterapeutyczne dla grupy kobiet i grupy mężczyzn w Areszcie Śledczym w Opolu.

   Prowadzę również zajęcia seminaryjne (seminarium licencjackie) dotyczące pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarystyki oraz obszaru spotkania pedagogiki resocjalizacyjnej i sztuki, czego efektem jest wiele prac licencjackich z obszaru twórczych metod resocjalizacji, a w szczególności arteterapii, choreoterapii. 

   Od roku akademickiego 2009/2010 prowadzę zajęcia warsztatowe z przedmiotu „Techniki terapeutyczne w praktyce resocjalizacyjnej”, w ramach studiów uzupełniających pomagisterskich, przybliżający studentom zagadnienia poszczególnych technik arteterapeutycznych i ich możliwości zastosowania w praktyce resocjalizacyjnej.