Projekty arteterapeutyczne i choreoterapeutyczne

 - nie tylko w resocjalizacji -

   Aktualnie przeprowadzam projekt mający na celu rozpowszechnienie technik arteterapeutycznych (a w szczególności choreoterapii) w Zakładach Karnych w Polsce. W projekcie tym przewidziano stworzenie zespołu składającego się z osób posiadających wykształcenie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i technik arteterapeutycznych. Członkowie zespołu prowadziliby zajęcia z arteterapii z osadzonymi w zakładach na terenie całego kraju, prowadząc równolegle badania mające na celu wykazanie skuteczności tych metod w oddziaływaniach resocjalizacyjnych.

PROJEKT ARTETERAPEUTYCZNO - CHOREOTERAPEUTYCZNY

"Wyspa"

przez arteterapię i choreoterapię do efektywnej resocjalizacji i inkluzji społecznej osób skazanych


Wyspa.jpg

Areszt Śledczy Opole  i Oddział Zewnętrzny w Turawie
Projekt realizowany jest w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Autor i koordynator projektu: dr Anna Glińska - Lachowicz.

Film dokumentujący przebieg projektu - już jest - zapraszam do obejrzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=fwRiRjT51fw

Autorski projekt realizowany początkowo w Areszcie Śledczym w Opolu (oddziały zakładu karnego), a aktualnie również w Zakładzie Karnym w Opolu - oddział zewnętrzny Turawa. Uczestniczą w nim kobiety (skazane), przebywające w tym zakładzie karnym nie krócej niż 6 miesięcy. W ramach projektu uczestniczki mają mozliwość zapoznania się z technikami stosowanymi w arteterapii i terapii tańcem, m.in. poprzez kreowanie swojej przestrzeni - bezludnej wyspy, poznają możliwości odreagowania negatywnych emocji i napięć poprzez ruch i taniec, doświadczają wpływu różnego rodzaju muzyki na ludzki organizm, uczestniczą w sesjach filmoterapii, a poprzez twórcze wyrażanie siebie w ruchu, poprzez obraz czy dźwięk - nabywają nowych doświadczeń i rozwijają swoją kreatywność.

Celem projektu jest wspomaganie efektywności procesu resocjalizacji osób skazanych poprzez zwiększenie ich świadomości siebie i urealnienie własnej samooceny, poprzez stymulowanie rozwoju osobowości, rozwijanie kreatywności i spontaniczności uczestników, a także uczenie radzenia sobie w sytuacjach nowych, stresujących i trudnych. Ponadto poprzez prezentację dokumentacji i prac uczestniczek oraz fotografii powstałych podczas realizacji projektu - planowana jest część otwarta, zachęcająca mieszkańców Opola do zapoznania się z projektem i jego walorami. Celem takich działań jest przybliżenie zwykłym mieszkańcom naszego miasta "prawdziwej twarzy" osób przebywających w zakładach karnych, ułatwienie tym samym ich późniejszą inkluzję społeczną, co wydaje się być jednym z najważniejszych czynników koniecznych do przeciwdziałania powrotności do przestępczości (tzw. recydywy) osób skazanych.