Publikacje

MOJE PUBLIKACJE (WYBRANE ARTYKUŁY)

dr ANNA GLIŃSKA – LACHOWICZ

PUBLIKACJE do poczytania:

PUBLIKACJE pełny spis

· Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji. Arteterapia w pracy z grupą, „Arteterapia” 2009/nr 1, s. 10 – 14.

· Taniec w arteterapii, „Arteterapia” 2009/nr 4, s. 20 - 24.

· Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja rzez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, wyd. UO, Opole 2009, s. 207 – 221.

· Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), /w:/ Rejzner A., Szczepaniak P. /red./,Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009, s. 94 – 117.

· Resocjalizacja przez sztukę – możliwości wykorzystania arteterapii w procesach komunikowania się i wyrażania siebie osób niedostosowanych społecznie(na przykładzie wybranych technik), /w:/ Gabzdyl /red./, …, wyd. WSZ, Racibórz 2009, (s. 288 – 298).

· Arteterapia w warsztacie pedagoga resocjalizacyjnego - opinie studentów (doniesienie z badań własnych), /w:/ Szulc W. /red./, Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich. Uniwersytet Wrocławski w Ecarte, wyd. UW, Wrocław 2010, (s. 151 – 164).

· Filmoterapia w resocjalizacji – możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie/w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego, wyd. UO, Opole 2010, (s. 129 – 136).

· Resocjalizacja przez choreoterapię – szansa czy porażka?, /w:/ Karolak W., Kaczorowska B. /red./, Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, wyd. AHE, Łódź 2011 (s. 237 – 248).

· Warsztaty choreoterapeutyczne „Moja Wyspa” (w: Dąbrowska A., Podgórecki J. (red.), Almanach komunikacji, Opole 2012.

· Terapia Tańcem dla skazanych - Projekt "Wyspa, cz.1. Powstanie projektu, AS Opole", "Arteterapia" 2013/nr 1, s. 33-39.

· Resocjalizacja, integracja, transgresja, zmiana - terapia tańcem w Areszcie Śledczym w Opolu, /w:/ Mudrecka I., Snopek M. [red.], Resocjalizacja instytucjonalna - bariery i możliwości, wyd. UO, Opole 2013, s. 249 - 258.

· Talasoterapia - niekoniecznie na plaży, "Modelowe Nauczanie - Opolski Przegląd Edukacyjny"2014/1, s. 25 - 29.